Δρ. Γεροδήμος Βασίλης

Επίκουρος Καθηγητής - Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

2012-2014

Research Project funded by the Hellenic Ministry of Health, NSRF 2007 - 2013 entitled “Exercise as an intervention strategy for promotion of health and for prevention and rehabilitation of chronic diseases” (Budget 526.300€).

2011-2012

Research Project funded by the University of Thessaly entitled “Maximal handgrip strength of wrestlers and basketball players during the developmental years” (Budget 6.000€).

2008-2009

Research Project funded by Trikala Dairy Industry & Greek Org.
of Football Prognostics entitled “Physical activity and eating habits of western Thessaly students”(Budget 60.000€).

2008-2009

Research Project funded by the University of Thessaly entitled “The acute effects of different whole-body vibration amplitudes and frequencies on flexibility”(Budget 4.000€).

Exercise for Health

The primary focus of the "exerciseforhealth" site, is to promote exercise as an intervention strategy for prevention and rehabilitation of chronic diseases.

Logo exerciseforhealth

www.exerciseforhealth.gr

Healthykids

The primary focus of the "healthykids" site, is to provide information and education on the importance of exercise and nutrition for the promotion of health.

healthy

Traininglab

The official site of the Training and Physical Conditioning Laboratory of the Center of Research and Evaluation of Human Performance. D.P.E.S.S., University of Thessaly.

 

 

logo Εικόνα1