Δρ. Γεροδήμος Βασίλης

Επίκουρος Καθηγητής - Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Karatrantou K., Psychou D., & Gerodimos V. (2016). Static and dynamic hangrip strength endurance measurement: Test-retest reliability of different protocols. 24th International Conference of Physical Education and Sport, Komotini.  
 • Katsoula C., Karatrantou K., Salagas A., Xagorari A., & Gerodimos V. (2016). Maximal handgrip strength in track and fields athletes during the developmental years. 19th International Congress of Physical Education and Sport, Thessaloniki.
 • Xagorari A., Doublantonis C., Koutoulakis S., Katsoula C., Karatrantou K., & Gerodimos V. (2016). Test-retest reliability of maximal handgrip strength in individualls with intellectual disabilities. 19th International Congress of Physical Education and Sport, Thessaloniki.
 • Tsara, L., Tetta, I., Malisova, A., Psychou, D., & Gerodimos, V. (2014). Differences in handgrip strength among tae kwon ndo athletes, basketball players and untrained individuals. 22th International Conference of Physical Education and Sport, Komotini. 
 • Chatzikos, G., Zalavras, A., Psychou, D., Karatrantou, K., & Gerodimos, V. (2014). The effect of age and sex on different aspects of physical fitness. 22th International Conference of Physical Education and Sport, Komotini.
 • Charachousis, O., Chatzikos, G., Psychou, D., Grivas, G., Karatrantou, K., & Gerodimos, V. (2014). Correlation between anthropometric characteristics and maximal handgrip strength in young swimmers. 17th International Conference of Physical Education and Sport, Thessaloniki.
 • Psychou, D., Tsara, D., Charachousis, O., Tsiakaras, N., Karatrantou, K., & Gerodimos, V. (2014). Differences in handgrip strength between wrestlers and non-athletes during the developmental years. 17th International Conference of Physical Education and Sport, Thessaloniki.
 • Tsara, L., Chantzikos, G., Charachousis, O., Papavasilopoulos, G., Karatrantou, K., & Gerodimos, V. (2013). Reliability of maximal handgrip strength test in basketball players. 14th National Congress of Physical Education and Sport, Thessaloniki.
 • Psychou, D., Tsara, L., Mpalas, C., Chantzikos, G., Karatrantou, K., & Gerodimos, V. (2013). Adherence to the mediterranean diet of greek men and women. 14th National Congress of Physical Education and Sport, Thessaloniki.
 • Psychou, D., Angelakou, M., Karatrantou, K., Kriki, T., Papaioannou, I., & Gerodimos, V. (2012). The acute effects of whole body vibration on flexibility and vertical jumping ability. The effect of different knee angle during whole body vibration exercise. 5th Congress of the Hellenic Society of Biomechanics, Thessaloniki.
 • Angelakou, M., Psychou, D., Karatrantou, K., Tsiakaras, N., Papadimitriou, D., & Gerodimos, V. (2012). Reliability of maximal handgrip strength test in pubertal wrestlers. 5th Congress of the Hellenic Society of Biomechanics, Thessaloniki.
 • Gerodimos, V., Karatrantou, Κ., Tsiakaras, N., Sotiriadis, S., & Papadimitriou, D. (2012). Differences in peak handgrip strength between basketball players and non-athletes during the developmental years. 20th International Congress of Physical Education & Sport - 1st Symposium of the Hellenic Society of Training & Coaching, Komotini.
 • Karatrantou, K., Chanou, K., Vasilopoulou, T., Kriki, T., Papaioannou, E., & Gerodimos, V. (2012). The acute effects of different whole-body vibration set on flexibility and vertical jumping ability. 20th International Congress of Physical Education & Sport - 1st Symposium of the Hellenic Society of Training & Coaching, Komotini.
 • Roussos, A., Karatrantou, K., Vasilopoulou, T., Chanou, K., & Gerodimos, V. (2012). The acute effects of side to side and vertical simultaneous whole-body vibration on flexibility and vertical jumping ability. 20th International Congress of Physical Education & Sport - 1st Symposium of the Hellenic Society of Training & Coaching, Komotini.
 • Papadimitriou, D., Zournatzi, E., Mpalas, C., Melissopoulou, A., Karatrantou, K., & Gerodimos, V. (2012). Adherence to the mediterranean diet of greek students: the effect of age and obesity status. 20th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Karatrantou, K., Gerodimos, V., Zafeiridis, A., & Tsiokanos, Α. (2011). The short-term effect of whole-body vibration training on flexibility, strength and power in young females. 19th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Gerodimos, V., Karatrantou, K., Vasilopoulou, T., & Trapotsis, S. (2011). The acute effects of different whole-body vibration amplitudes and frequencies on heart rate. 19th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Chanou, Κ., Karatrantou, K., Gerodimos, V., Tziamourtas, Α., & Tsiokanos, Α. (2011). The effect of whole-body vibration on the strength and power of middle-aged women. 19th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Kousoula D., Dipla Κ., Gerodimos, V., Karatrantou, K., Papadopoulos, S., Nikolaidis, Μ., & Vrabas, Ι. (2011). Hemodynamic adaptations during whole-body vibration exercise in healthy lean and obese women. 19th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Chanou, Κ., Karatrantou, K., & Gerodimos, V. (2011). The effect of whole-body vibration training on dynamic balance and aerobic capacity of middle-aged women. 14th International Congress of Physical Education & Sport, Thessaloniki.
 • Kousoula D., Dipla Κ., Zafeiridis, A., Gerodimos, V., Karatrantou, K., Papadopoulos, S., & Vrabas, Ι. (2010). Acute cardiovascular adaptations during whole-body vibration in women. 18th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Kousoula D., Dipla Κ., Gerodimos, V., Karatrantou, K., Papadopoulos, S., Zafeiridis, A., & Vrabas, Ι. (2010). Acute mean arterial pressure responses during whole-body vibration in women. 18th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Athanasiou C., Kalampoukas G., Karatrantou, K., Trapotsis, S., & Gerodimos, V. (2010). Relationship of anthropometrical characteristics with maximal handgrip strength in young wrestlers. 11th International Congress of Hellenic Sports Medicine Association, Veroia.
 • Athanasiou C., Karatrantou, K., Trapotsis, S., Tsiakaras, N., & Gerodimos V. (2010). Isometric peak torque of knee extensors and flexors muscles of young physically active women. 13th International Congress of Physical Education & Sport, Thessaloniki.
 • Papaioannou, I., Gerodimos V., Vasilopoulou, T., Karatrantou N., & Pispirikou, Ε. (2009). The acute effect of high whole-body vibration frequency on flexibility. 17th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Karatrantou N, Sotiriadis S, Gerodimos V, & Chanou Κ. (2008). Reliability of maximal isometric handgrip strength in wrestlers. 16th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Karatrantou N, Gerodimos V, Sotiriadis S, & Chanou Κ. (2008). The acute effect of whole body vibration on flexibility. 16th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Pispirikou Ε, Karatrantou N, Sotiriadis S, Chanou Κ., & Gerodimos V. (2008). The acute effect of whole body vibration on vertical jumping ability in young women. 16th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Dikarou Κ, Karatrantou N, Chanou Κ., & Gerodimos V. (2008). Exercise with vibration in elderly people. 16th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Gerodimos, V., Konstantopoulos, I., Perkos, S., Harbalis, T. (2006). Reliability of "Heidelberger Basketball Test" fitness battery in pre-pubertal basketball players. 14ο International Congress of Physical Education & Sport.
 • Konstantopoulos, I., Gerodimos, V., & Perkos, S. (2006). Reliability of "Heidelberger Basketball Test" fitness battery in pubertal basketball players. 14ο International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Konstantopoulos, I., Karpetas, D., Tsagronis, T., Perkos, S., & Gerodimos, V. (2006). The effect of maturation on "Heidelberger Basketball Test" performance of pre-pubertal and pubertal basketball players. 14ο International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Margariti, C., Gerodimos, V., Karofili, M., & Perkos, S. (2006). Reliability of a fitness test battery in male and female adolescent handball players. 14ο International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Margariti, C., Gerodimos, V., Lagoussi, M., & Perkos, S. (2006). Reliability of a fitness test battery in male and female pre-adolescent handball players. 14ο International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Margariti, C., Gerodimos, V., & Perkos, S. (2006). Fitness test battery in handball players during the developmental years. The effect of age and gender. 14ο International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Boenig, M., Agdiniotis, I., Boenig, A., Kokaridas, D., & Gerodimos, V. (2006). Differences in specific parameters of physical performance between males with mental retardation and healthy males. 14ο International Congress of Physical Education & Sport, Komtini.
 • Boenig, Μ., Boenig, A., Gerodimos, V., & Kokaridas, D. (2006). Differences in specific parameters of physical performance between healthy females and females with mental retardation. 14ο International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Boenig, M., Boenig, A., Agdiniotis, I., Gerodimos, V., & Kokaridas, D. (2006). Differences in specific parameters of physical performance between males and females with mental retardation. 14ο International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Dimitriou, E., Kolovelonis, A., Goudas, M., Gerodimos, V., & Digelidis, N. (2006). The effect of a life skills training program on students' self-efficacy. 9ο National Congress of Sport Psychology, Trikala.
 • Kolovelonis, A., Dimitriou, E., Goudas, M., Gerodimos, V., & Digelidis, N. (2006). The effect of a life skills training program on students'self-determination. 9ο National Congress of Sport Psychology, Trikala.
 • Bletsou E., Gerodimos V., Manou V., Tsiokanos A. (2005). Isokinetic peak torque of the knee flexor and extensor muscles in prepubertal, pubertal and postpubertal soccer players. 1st International Scientific Soccer Congress, Trikala.
 • Bletsou E., Gerodimos V., (2005). The effect of programs of exercise in the faculty of balance in adults and individuals of third age. 1st International Congress Sport & Recreation Management, Trikala.
 • Gerodimos V., Tikos J., Kondiza F., Perkos S. (2004). Vertical jumping ability of young basketball players in developmental age. 12th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Tikos J., Apostolakis G., Droulia G., Perkos S., Gerodimos V. (2004). Somatometric characteristics of young basketball players in developmental age. 12th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Katsareli E., Gerodimos V., Kellis E., Kellis S. (2004). Maximum concentric and eccentric isokinetic hip abduction and adduction torques in young soccer players. 4th International Conference of Strength Training, Serres.
 • Katsareli E., Gerodimos V., Kellis E., Kellis S. (2004). Different methods for the evaluation of the hip abductor/adductor moment ratio in young soccer players. 4th International Conference of Strength Training, Serres.
 • Karadimou Κ., Polatou Ε., Gerodimos V. (2004). The relationship between musical aptitude, rhythmic ability and motor performance in preschool children. 8th International Congress of Sport Psychology, Trikala.
 • Sileloglou P., Gerodimos V., Zafiridis A., Giannakos A., Kellis, S. (2003). Relationship between regression equations for prediction of VO2max in pubescent males and females athletes. 11th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Manousakis E., Gerodimos V., Nikolaidis M., Kellis S. (2003). Vertical jumping ability in male and female volleyball players from 12 to 16 years old. IOC Athens.
 • Ntalakoura, S., Gerodimos V., Boenig A., Kellis S. (2002). The relationship between different methods evaluating strength of the knee flexor and extensor muscles. 12nd Balcanian, 6th International and 3rd Greek-Cyprian Congress of Sports Medicine. Thessaloniki, Greece.
 • Katsareli E., Gerodimos V., Ntalakoura S., Boenig A., Kellis S. (2002). Different ways of estimating reciproacal muscle group ratio of knee flexor / extensor muscles in women. 12nd Balcanian, 6th International and 3rd Greek-Cyprian Congress of Sports Medicine. Thessaloniki, Greece.
 • Katsareli E, Gerodimos V., Boenig A., Kellis S. (2002). Isokinetic concentric and eccentric knee extensor and flexor muscles strength in women. 12nd Balcanian, 6th International and 3rd Greek-Cyprian Congress of Sports Medicine. Thessaloniki, Greece.
 • Giannakidou K., Ntalakoura S., Gerodimos V. (2002). The relationship between maximal isometric strength of leg extensor muscles and vertical jumping ability in women. 12nd Balcanian, 6th International and 3rd Greek-Cyprian Congress of Sports Medicine. Thessaloniki, Greece.
 • Gerodimos V., Zafeiridis A., Manou V., Boenig A., Kellis S. (2002). The effects of various team-sports on vertical jumping ability and power of leg extensors in young athletes. 7th Annual Congress of the European College of Sport Science. Athens, Greece.
 • Ioakimidis P., Gerodimos V., Manou, V., Stavropoulos N., Kellis S. (2002). The relationship between isometric strength and vertical jumping ability in young basketball players. 3th Congress of Greek Association of Athletic Science, Thessalonica.
 • Karaxristou X., Boenig A., Gerodimos V., Giannakos T. (2001). Evaluation of jumping ability in 11-15 years old boys and girls. 6th Annual Congress of the European College of Sport Science. Cologne, Germany.
 • Gerodimos V., Gianakidou K., Bönig A., Karaxristou X., Kellis S. (2001). Comparison of vertical jumping ability between female athletes and non-athletes aged 12 to 15 years old. 9th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Ioakimidis P., Gerodimos V., Katsareli E. (2001). Reliability of isometric evaluation during a bilateral leg press in male young basketball players. 9th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Melissopoulou A., Gerodimos V., Boenig A. (2001). Dietary evaluation of male and female students aged 7 to 15 years old. 9th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Boenig A., Zoupos D., Gerodimos V., Tsiftsoglou D., Kellis S. (2001). Comparison of vertical jumping ability between male athletes and students aged 11 to 15 years old. 9th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Gerodimos V., Kellis S., Stavropoulos N. (2001). Maximum concentric and eccentric isokinetic ankle plantar and dorsal flexion torques in elite basketball players 12 to 17 years old. 6th Annual Congress of the European College of Sport Science. Cologne, Germany.
 • Gerodimos V., Kellis S., Stavropoulos N. (2001). Isokinetic assessment of dorsal-plantar flexors torque ratios at the ankle in elite young basketball players. 6th Annual Congress of the European College of Sport Science. Cologne, Germany.
 • Giannakos T., Gerodimos V., Boenig A., Karaxristou X. (2001). Examination of the differences in technical - tactical and motor skills between young handball players. 6th Annual Congress of the European College of Sport Science. Cologne, Germany.
 • Ioakimidis P., Gerodimos V., Kellis S., Alexandris N. (2001). Evaluation of isometric strength during a bilateral leg press in young basketball players. 6th Annual Congress of the European College of Sport Science. Cologne, Germany.
 • Tsourlou T., Kellis S., Gerodimos V., Stavropoulos N. (2001). Comparison of two combined aerobic and strength training programs on lower limb muscle strength and body composition in mature women. 6th Annual Congress of the European College of Sport Science. Cologne, Germany.
 • Gerodimos V., Kellis S., Manou V. (2000). Differebt ways of evaluating the reciprocal muscle group ratios of the knee in elite young football players. 8th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Boenig A., Karaxristou X., Alexandris N., Ioakimidis P., Gerodimos V. (2000). Evaluation of vertical jumping ability in non athletes boys and girls. 8th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Kellis S., Gerodimos V., Kellis E., Manou V. (2000). The relationship between vertical jumping height and isokinetic moment of force in elite young soccer players. 5th Annual Congress of the European College of Sport Science. Jyvaskyla, Finland.
 • Gerodimos V., Kellis S., Manou V. (2000). Different methods for the evaluation of the knee flexor / extensor moment ratio in elite young soccer players. 5th Annual Congress of the European College of Sport Science. Jyvaskyla, Finland.
 • Kellis S., Gerodimos V. (2000). Isokinetic concentric and eccentric ratio of knee flexor / knee extensor muscles in elite adolescent basketball players. 1st Cyprian and 2nd Greek-Cyprian Congress of Sports Medicine. Cyprus.
 • Gerodimos V., Kellis S., Manou V., Arseniou P. (1999). Reciprocal muscle group ratio in knee flexor/extensor muscles in elite young soccer players. International Congress of Sports Medicine with applications in football, Athens.
 • Gerodimos V., Kellis S., Manou V., Arseniou P. (1999). Effects of angular velocity on isokinetic moment measurements of knee extensor and flexor muscles in elite adolescent basketball players. 7th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Gerodimos V., Kellis S., Manou V., Arseniou P. (1999). Concentric ratio in knee flexor/extensor muscles in elite young soccer players. 5th International Congress of Northern Greece Sports Medicine Association, Greece, Thessaloniki.
 • Giannakos A., Gerodimos V., Kamaris S. (1999). The effect of specific training (in learning blocks) in young handball players. 7th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Kellis S., Gerodimos V., Manou V., Alexandris N., Arseniou P. (1999). Isokinetic concentric peak torque relationship of knee flexor / knee extensor muscles of elite young basketball players. 5th International Congress of Northern Greece Sports Medicine Association, Greece, Thessaloniki.
 • Manou V., Gerodimos V., Kellis S., Arseniou P. (1999). Isokinetic profile of elite female volleyball players. 5th International Congress of Sports Medicine of Company of northerner Greece, Thessaloniki.
 • Tsiftsoglou D., Alexandris N., Gerodimos V., Arseniou P., Kellis S. (1999). Changes of anthropometric characteristics in elite young football players. 7th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Tsiftsoglou D., Kellis S., Gerodimos V., Arseniou P. (1999). Changes of vertical jumping ability in elite football players. 7th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Kamaris S., Gerodimos V., Giannakos A. (1999). Anthropometric characteristics of young basketball players. 7th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini.
 • Arseniou P., Kellis S., Tsiftsoglou D., Gerodimos V., Manou V. (1999). Evaluation of isokinetic concentric peak torque of knee extensor and knee flexor muscles in elite young soccer players. International Congress of Sports Medicine with applications in the football, Athens.
 • Kellis Ε., Mavropoulou, S., Kellis S., Giannakos A., Gerodimos V. (1999). Isokinetic eccentric ratio of knee flexor / knee extensor muscles in elite young soccer players. 5th International Congress of Northern Greece Sports Medicine Association, Greece, Thessaloniki.
 • Boenig A., Alexandris N., Tsiftsoglou D., Gerodimos V. (1999). Comparison of the leg extensor muscles performance in elite athletes of different sports. 4th Scientific Meeting, Serres.
 • Gerodimos V., Kellis S., Nikolaidis M., Manou V. (1998). Comparison of the strength velocity of the extensors muscles of the lower extremities in elite male and female athletes by different events. Third European Conference in Adapted Physical Activity, Thessaloniki, Greece.
 • Giannakos A., Gerodimos V., (1998). Evaluation of motor abilities in young handball players (10-14 years old). 6th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini, Greece.
 • Vitsaxakis N., Gerodimos V., Alexandris N., Manou V., Arseniou P. (1998). Power evaluation of the leg extensor muscles in waterpolo players. 6th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini, Greece.
 • Giannakos A. & Gerodimos V. (1998). Differences in technique and tactik between 10-12 and 12-14 years old handball players. 6th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini, Greece.
 • Manou V., Kellis S., Gerodimos V. (1998). Comparison of isokinetic strength of flexors and extensors muscles of the knee in elite young football and basketball players. Third European Conference in Adapted Physical Activity, Thessaloniki, Greece.
 • Kellis E., Kellis S., Gerodimos V., Manou V. (1998). The effects of age on concentric and eccentric moment-angular velocity relationship in elite young football players. Third Annual Congress of the European College of Sport Science, Manchester, England.
 • Kellis S., Kellis E., Gerodimos V., Manou V., Alexandris N. (1998). Comparison of eccentric and concentric peak torque and knee flexor/extensor ratio between preferred and non preferred leg in elite young soccer players. 6th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini, Greece.
 • Nikolaidis M., Kellis S., Gerodimos V., Manou V. (1998). Evaluation of the strength velocity of the extensor muscles of the lower extremities in young female volleyball players. Third European Conference in Adapted Physical Activity, Thessaloniki, Greece.
 • Alexandris N., Kellis S., Vitsaxakis N., Gerodimos V., Manou V., Arseniou P. (1998). Power evaluation of the leg extensor muscles in elite soccer players. 6th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini, Greece.
 • Kellis S., Kellis E., Manou V., Gerodimos V. (1998). Isokinetic muscle strength in elite young football players: reliability of maximum eccentric and concentric moments of force using the Cybex Norm Dynamometer. Third Annual Congress of the European College of Sport Science, Manchester, England.
 • Kellis E., Kellis S., Manou V., Gerodimos V. (1998). Concentric and eccentric knee flexor moment-angular velocity relationships in pubertal and adolescent soccer players. The Annual Conference of the British Association of Sport and Exercise Science (BASES), Worcester, England.
 • Kellis S., Kellis E., Manou V., Gerodimos V. (1998). The relationship between vertical jumping ability and isokinetic peak torque in elite young soccer players. 6th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini, Greece.
 • Kellis S., Kellis E., Manou V., Gerodimos V. Vitsaxakis N. (1998). The effect of velocity and muscle action in isokinetic peak torque of knee extensor and flexor muscles in pubertal soccer players. 6th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini, Greece.
 • Gerodimos, V., Papaiakovou, G., Manou, V. (1997). Athletic injuries in triple jump. 4th International Congress of Northern Greece Sports Medicine Association, Thessaloniki, Greece.
 • Papadopoulos, G., Gerodimos, V., Manou, V., Kellis, S., Tsitskaris, G. (1997). Evaluation of knee extensor muscles performance in male and female gymnasts. 5th International Congress of Physical Education & Sport, Komotini, Greece.

Exercise for Health

The primary focus of the "exerciseforhealth" site, is to promote exercise as an intervention strategy for prevention and rehabilitation of chronic diseases.

Logo exerciseforhealth

www.exerciseforhealth.gr

Healthykids

The primary focus of the "healthykids" site, is to provide information and education on the importance of exercise and nutrition for the promotion of health.

healthy

Traininglab

The official site of the Training and Physical Conditioning Laboratory of the Center of Research and Evaluation of Human Performance. D.P.E.S.S., University of Thessaly.

 

 

logo Εικόνα1